På köpet

Vid ett köp av fastighet tillkommer juridiska kostnader och skatter som måste betalas. En del avgifter betalas hos Notarius Publicus och Fastighetsregistret. Enligt lag, delas notariekostnader mellan säljare och köpare och registerkostnader betalas endast av köparen.

Det  vanligaste är att köparen står för alla kostnader för överföringen. Den första skatten som betalas beror på vilket typ av fastighet som köps:

Vi köp av nyproduktion

  • MOMS (mervärdesskatt),är en fast skatt på 10% av det deklarerade värdet på fastigheten
  • Stämpelskatt. Denna skatt läggs till MOMSEN nämnd ovan och räknas med 1,5% av det deklarerade värdet.

På andrahandsobjekt

  • Överföringsskatt på 10% av det deklarerade värdet på fastigheten.
  • Enligt lag betalas dessa ovannämnda skatter endast av köparen.
  • Den andra skatten vid köp heter PLUSVALIA, som är en markvärdesstigningsskatt sedan dess senaste försäljning. Denna skatt betalas till kommunen dit fastigheten tillhör och tillhör enligt lag säljaren.

Skatteskyldigheter för fastighetsägare som är icke fast boende  i Spanien

Om du accepterar kundens erbjudande måste ett köp-sälj kontrakt skrivas. Vi är med i hela processen fram till notariebesök och fullbordad försäljning.

Statliga skatter

Följande riktlinjer hänvisar endast till allmänna fall av icke bofasta som äger endast en fastighet i Spanien och som bara är för privat bruk. I andra fall behövs specialiserad hjälp från din advokat. De skatter som måste betalas är följande:

  • Inkomstskatt (I.R.P.F.) Skatten är 25% av resultatet när man räknat 2% av kommunens taxeringsvärde av fastigheten.
  • Förmögenhetsskatt (Patrimonio). Denna beräknas med 0,2% av det deklarerade värdet i lagfarten. Båda dessa skatter betalas årsvis, baserat på kalenderår.

Kommunal fastighetsskatt (I.B.I.)

Detta är en direkt skatt på fastigheten. Varje kommun bestämmer procentsatsen som skall användas på det kommunala taxeringsvärdet på fastigheten, inom lagstadgade gränser. Detta är också en årlig skatt.