Juridisk rådgivning

Första steget är att köparen skriver ett privat kontrakt där det fastställs att fastigheten blivit köpt, priset, betalningssätt och slutförandedatum. Detta dokument skrivs under av all parter utan närvaro av notarie. Parterna är skyldiga att fullfölja det men det gäller inte för tredje part.

När tiden kommer för att avsluta köpet, blir lagfarten (escritura) skriven inför notarius publicus och måste registreras hos fastighetsregistret, vilket ger rättsligt skydd.

Vi arbetar ihop med ett professionellt och fristående advokatkontor.

De är specialiserade inom fastighetsrätt, firman har också stor erfarenhet inom arvsrätt och skattefrågor för icke bofasta. Deras juridiska tjänster inkluderar:

  • Undersökning hos fastighetsregistret för att kontrollera fastigheten är fri från skulder och gravamen.
  • Kontroll av licenser hos kommunen.
  • Vi ansöker om bankgarantier från byggmästare, för att säkra delbetalningarna.
  • Förberedelse av möte och handlingar som behövs för att skriva lagfarten inför notarius publicus.
  • Personlig assistans och översättning för kunden hos notarien eller representation genom fullmakt.
  • Betalning av alla avgifter involverade i slutförandet av kontraktet (tex notarie avgifter, skatter, registreringskostnader, etc.)
  • Vid köp av andrahandsobjekt: Undersökning för att garantera att det inte finns några obetalda räkningar på vatten, el, kommunalskatter eller föreningsavgifter.
  • Upprättande av el och vatten kontrakt för nya fastigheter (om inte byggmästaren erbjuder detta) och namnbyte till nya ägaren i fall av andrahandsobjekt.
mamsolicitors betrouwbaaradvokaten kantoor in spanje
Call Now Button