Märka

BANKDIREKTIVET “BAIL-IN”

Bank bail in

SKYDDA DIG SJÄLV MOT DET NYA BANKDIREKTIVET “BAIL-IN”

SKYDDA DIG SJÄLV MOT DET NYA BANKDIREKTIVET “BAIL-IN” Europa vidtog åtgärder för att undvika att regeringar utbetalar åt konkurrenshotade banker. Även om den allmänna median inte ägnade stor uppmärksamhet åt detta klubbades beslutet igenom i januari 2015 och trädde i...