Märka

Leva och arbeta i Spanien

Leva och arbeta i Spanien

Leva och arbeta i Spanien Man anses vara skatteskyldig när man vistas i Spanien i mer än 182 dagar under 1 år eller om ekonomiska intressen finns främst i Spanien. I det fallet är man skyldig att betala Impuesto sobre...