Märka

Juridisk rådgivning

mamsolicitors betrouwbaaradvokaten kantoor in spanje

Juridisk rådgivning

Första steget är att köparen skriver ett privat kontrakt där det fastställs att fastigheten blivit köpt, priset, betalningssätt och slutförandedatum. Detta dokument skrivs under av all parter utan närvaro av notarie. Parterna är skyldiga att fullfölja det men det gäller...