SKYDDA DIG SJÄLV MOT DET NYA BANKDIREKTIVET
“BAIL-IN”

Europa vidtog åtgärder för att undvika att regeringar utbetalar åt konkurrenshotade banker. Även om den allmänna median inte ägnade stor uppmärksamhet åt detta klubbades beslutet igenom i januari 2015 och trädde i kraft den 1 januari 2016.

Vad betyder det?

I grund och botten kommer bankinnehavare, borgenärer, obligationsinnehavare och sparare (med över 100 000 euro) att vara de som tar smällen när bankerna går i botten. Inte skattebetalare (vilket är fallet i en statlig utbetalning). Cypern använde denna metod redan år 2013.

Varför?

Under finanskrisen 2008 spenderade skattebetalare och regeringar miljarder för att rädda banker i nöd. Resultatet blev riskabla chansningar som gör att regeringar får ännu större skulder. “Bail-in”-metoden kommer att undvika detta i framtiden.

Finns det risker?

Ja, tyvärr…

Trots att innehavare av bankandelar/obligationer vet att det finns risk för att investeringarna förloras (bail-in = konfiskering) gör inte kontoinnehavarna, med mer än 100 000 euro, det.

Men det är värre…

En fond kommer att upprättas genom bankbidragen för varje europeiskt land och år 2025 (!) ska tillgångarna nå 1% av de täckta insättningarna (under 100 000 euro) av alla banker i det landet.

Enligt paragraf 384/1 §4 kan dessa tillgångar inte inräknas för mer än 50% av deras totala värde!

Det återstår att se vad som händer om en storbank går i botten före 2025 och även då kommer frågan att vara om hälften av den enda procenten av alla täckta insättningar kommer att räcka till för att skydda insättningarna under 100 000 euro…

Tänk dig att dina hårdförtjänta pengar konfiskeras eftersom din bank är i knipa, vilken mardröm!

Vad ska jag göra?

Människor skyddar sina datorer med ett Antivirus så varför inte skydda dina pengar?

Till att börja med bör du sprida dina besparingar över flera finansinstitut.

Du minskar risken, men räkna inte med vinster med de nuvarande räntorna.

Om du har erfarenhet av aktiemarknaden kan du överväga att investera en större andel av dina besparingar i aktier. Aktiemarknaderna har varit mycket ombytlig och det finns alltid risker, så om du inte har känslan bör du var mycket försiktig med det här alternativet!

Ett av de säkraste alternativen (om inte det säkraste) för att skydda dina besparingar är att investera i fastigheter. Detta är en stabil investering med möjligheten att få in hyresintäkter.

Stop-bail-in-bank