VARFÖR DU BÖR KÖPA DIN BOSTAD I SPANIEN, INNAN DU GÅR I PENSION

 

FYRA SKÄL TILL ATT KÖPA BOSTAD I SPANIEN FÖR DINA GYLLENE ÅR MEDAN DU FORTFARANDE ÄR HELTIDSANSTÄLLD

Planerar du att lämna arbetsplatsen någon gång under de kommande fem till tio åren? Att köpa ditt semesterhem nu kan löna sig mycket på lång sikt, särskilt om du kommer att ta lån.

Genom att agera så snart som möjligt, kommer du att kunna dra nytta av dagens rekordlåga räntor, åtminstone så länge de finns kvar.

Det finns fler ekonomiska fördelar med att köpa en bostad i Spanien medan du fortfarande arbetar heltid. Här är fyra skäl till varför du ska köpa nu istället för att vänta tills du går i pension. 

LÄTTARE ATT BLI GODKÄND FÖR ETT LÅN

När bolåneinstitut utvärderar din låneansökan tittar de närmare på ditt förhållande mellan skulder och inkomster – din totala månatliga skuld dividerad med din månadsinkomst brutto – som kommer att vara en lägre, mer gynnsam procent medan du arbetar heltid.

Därför är det lättare att kvalificera sig för ett bostadslån medan du fortfarande tjänar en ordentlig lön.

Dessutom, genom att vänta tills du är pensionär med att ansöka om ett lån, kan du vara begränsad gällande storleken på lån du kan kvalificera dig för.

MER KASSAFLÖDE FÖR RENOVERING

Om du inte ska köpa ett nyligen ombyggt hem eller ett nybyggt hem, kommer du förmodligen att vilja göra några ändringar i din nya fastighet.

När du kan – och bör – fastställa en budget för det arbete du planerar att göra i hemmet, är det skönt att ha en regelbunden inkomst när du uppdaterar eller ändrar ditt hem.

ETT FÖRSPRÅNG PÅ ATT BETALA AV DITT LÅN

Helst vill du vara skuldfri under pensionen. Men om du väljer att bli ägare av en fastighet i Spanien, ju tidigare du köper det, desto snabbare kan du börja betala av dina lån.

Dessutom, genom att börja ta itu med ditt lån medan du fortfarande arbetar aktivt, är du i stånd att accelerera dina betalningar – ett drag som du kanske inte kan klara av när du lever på en fast budget under pensionen.

Planera bättre på lång sikt.

För närvarande är en av de största utmaningarna att förutsäga vad dina levnadskostnader kommer att vara under pensionen.

Genom att köpa ditt hus i Spanien nu, kommer du att få en bättre bild av vad dina månatliga utgifter kommer att vara under pensionen – och det betyder att du kan skapa en mer exakt budget.

Om du har ett lån under pensionen, kommer det förmodligen att bli din största månatliga kostnad. Att veta vad din [månatliga] lånebetalning kommer att vara är mycket fördelaktigt.

En extra förmån med att köpa ett semesterhem på Costa Blanca långt innan du går i pension, är att levnadskostnaderna är betydligt lägre i Spanien. Eftersom dina veckovisa matinköp eller att gå till en restaurang bara kommer att kosta dig en bråkdel av vad du skulle betala i nordeuropeiska länder, kan varje vistelse i ditt spanska hem ha en mycket positiv inverkan på din budget. Därför tenderar människor som bestämt sig för att köpa sitt semesterhem tidigare i livet, att komma oftare och stanna under längre perioder med tiden. Många tillbringar även hela hösten och vintern i deras semesterbostad och en del blir även bosatta i Spanien. 

UTVIDGA DIN PORTFÖLJ

Om du ekonomiskt kan klara två lån på en gång eller om du har medlen så kan det vara meningsfullt att köpa din spanska bostad nu och hyra ut ett par år tills du kan göra maximal användning av det själv.

Att äga en hyresfastighet kan också hjälpa dig att gå i pension tidigare, eftersom du lägger till en extra intäkt som du kan lägga i din korg.

Å andra sidan, kan du njuta av användningen av ditt semesterhem mestadels och hyra ut en del av tiden.

Om du ser till att ditt semesterhus är lämpligt för uthyrning och om det ligger på en bra plats, behöver du bara hyra ut 1 eller 2 veckor under högsäsong för att återvinna dina årliga kostnader. Så att hyra ut ett par veckor extra, kommer att hjälpa dig avsätta besparingar för att köpa den extra apparaten eller att göra viss renovering i tid.

Och naturligtvis, kan du vara selektiv beträffande vem du vill hyra ut till, exempelvis familj, vänner och nära bekanta.

Hus til salgs Spania