Ved kjøp

Det finnes lovpålagte skatter og avgifter som skal betales ved avhendelse av en eiendom. Honorarer må betales til notarius og til eiendomsregisteret. I henhold til loven skal honorarer til notarius deles mellom kjøper og selger, og omkostninger ved innføring i grunnboken betales kun av kjøper.

Det er allikevel vanlig at alle omkostninger ved avhendelsen bæres av kjøper. Den første skatten som skal betales kommer an på hvilken type eiendom det er som kjøpes.

Ved kjøp av nybygg

  • MOMS med en skattesats på 10% av verdien som er oppgitt i skjøtet.
  • A.J.D. (stempelavgift). Denne skatten kommer i tillegg til merverdiavgiften nevnt ovenfor, og er satt til 1,5% av kjøpesummen oppgitt i skjøtet.

Ved avhendelse av bruktbolig

  • Skatt på avhendelse med en skattesats på 10% av boligen oppgitte verdi.
  • Ifølge loven er det kun kjøper som betaler de ovennevnte skattene.
  • Den andre skatten som skal betales når man kjøper en eiendom er kalt PLUSVALÍA, som en skatt på økningen av tomteverdien siden siste avhendelse. Den betales til kommunen som eiendommen ligger i og skal i henhold til loven betales av selger.

Skatteforpliktelser for eiere som er ikke-residente i Spania

Hvis du har akseptert kjøperens bud, skal kjøpekontrakten signeres. Vi vil følge saksgangen helt frem til skjøteskriving hos notarius og salgsfullbyrdelse.

Skatter til staten

Disse retningslinjene viser til det generelle tilfellet av en ikke-resident som eier kun én eiendom til eget privat bruk. Andre tilfeller krever spesialisert rådgivning fra din advokat. Skattene som må betales er:

  • Inntektsskatt (I.R.P.F.). Skattesatsen er 25% som anvendes på resultatet av å beregne 2% av eiendommens ligningsverdi.
  • Formuesskatt (Patrimonio). Denne skatten er beregnet som 0,2% av verdien som er oppgitt i skjøtet til eiendommen som er ervervet. Begge skatter betales én gang i kalenderåret.

Kommunal eiendomsavgift (I.B.I.).

Dette er en direkte skatt på eiendom. Hver enkelt kommune bestemmer hvilken prosentsats som kommer til anvendelse på ligningsverdien, innenfor rammene nedfelt av spansk lov. Dette er også en årlig avgift.