Guardia Civil

Guardia Civil er utvilsomt den mest berømte politistyrken i Spania, ofte kalt Benemérita. Dette er en spansk politienhet med militære og sivile funksjoner, som har som oppgave å beskytte fedrelandet. “Todo por la patria” (Alt for fedrelandet), det er hva Guardia Civil handler om!

Historie

I det 17., 18. og 19. århundre måtte Spania hanskes med Bandoleros. Spesielt etter den spanske selvstendighetskrigen mot franskmennene vokste kriminaliteten eksponentielt på den spanske landsbygda.

Kong Ferdinand VII innså at de allerede eksisterende enhetene ikke oppnådde de ønskede resultatene, som betydde at en ny enhet måtte opprettes. I 1844 ble “Guardia Civil” etablert. Denne spesialtrente garden klarte å gjøre landsbygden fredelig igjen på midten av 1800-tallet.

Mange utlendinger forbinder Guardia Civilmed en slags paramilitær organisasjon med stor makt som de kan terrorisere befolkningen med. Selv om dette godt kan ha vært tilfellet på 70-tallet, er det absolutt ikke slik i dag. Det er en streng, men rettferdig polititjeneste som har som mål å beskytte befolkningen.

Guardias

Fullmakter

Guardia Civilfaller under myndigheten til både innenriksdepartementet (Ministerio del Interior) og forsvarsdepartementet (Ministerio de Defensa).

De har plikter som ligner enhver polititjeneste, men Guardia Civilfokuserer mer på landsbygda, landsbyer og byer med lavere befolkning.

Denne polititjenesten har også spesielle avdelinger, som “Guardia Civil Tráfico”, som behandler trafikkrelatert kriminalitet, eller “Seprona”, som er ansvarlig for beskyttelsen av dyr.

Forvirring

Spania har flere politistyrker, så det er ikke alltid lett å vite hvem som er ansvarlig for hva. Vi kan generelt dele disse tjenestene inn i 3 korps. Guardia Civil, Policía Nacional og Policía Local.

Pliktene som disse korpsene har er svært like. Som beskrevet ovenfor fokuserer Guardia Civilpå landsbygda eller byer og kommuner med lav befolkningstetthet.

Policía Nacional står for sikkerheten i store byer, mens Policía Local (også ofte kalt Policía Municipal) faller innunder den lokale kommunen og dens ordfører. Offiserene blir derfor ansatt og lønnet av den kommunale administrasjonen. Dette gjør at denne polititjenesten bare opererer innenfor grensene til sin egen kommune eller by.

Policía Local behandler hovedsakelig mindre forbrytelser (trafikkforseelser, osv). Større forbrytelser blir umiddelbart overført til enten Guardia Civileller Policía Nacional.

Guardia-Civil-y-Policia

Unntak

Det finnes selvfølgelig unntak fra regelen. Guardia Civilhar for eksempel blitt erstattet i følgende regioner:

            – Catalonia: Mossos de Escuadra

            – Baskerland: Ertzaintza

            – Kanariøyene: Policía Canaria

Spania har dessuten også sin egen etterretningstjeneste, “CNI” (Centro Nacional de Inteligencia), som er aktive både i inn- og utland.

Trenger du hjelp?

Har du blitt utsatt for en forbrytelse, men snakker ikke spansk? Ingen fare! Innenriksdepartementet har bidratt i et samarbeidsprosjekt for å utvikle mobilappen “AlertCops”.

Dette programmet gjør det veldig enkelt å rapportere en forbrytelse, uten å måtte kunne snakke språket. Enda en fordel med dette er at du kan sende inn din nøyaktige plassering via GPS. Dette er et veldig nyttig tillegg.

Appen kan enkelt lastes ned i App Store (Apple) og Google Play (Android).

Link AlertCops

Link App store

Link Google Play