Juridisk råd

I første instans signerer kjøper en privat kjøpekontrakt som fastsetter hvilken bolig som avhendes, kjøpesum, betalingsmåte og dato for skjøteskriving. Dette dokumentet er signert av alle parter uten medvirkning av notarius. Kontrakten er bindende for partene, men er ikke gyldig overfor tredjepersoner.

Når tiden er inne til å fullføre salget, utstedes skjøte (Escritura) hos notarius publicus, som deretter må føres inn i grunnboken, hvilket gir rettssikkerhet.

Vi samarbeider med et profesjonelt og uavhengig advokatfirma.

De er spesialister i eiendomsrett, og advokatfirmaet kan vise til lang erfaring innenfor arverett og skatterett for ikke-residente.

Deres juridiske tjenestetilbud inkluderer:

  • Søk i grunnboken for å sjekke at eiendommen er selveie.
  • Verifikasjon av kommunale tillatelser.
  • Vi innhenter bankgarantier fra utbyggeren, som sikkerhet for delbetalinger.
  • Avtale møte og innhenting av nødvendig dokumentasjon for å skrive skjøte hos notarius publicus.
  • Personlig assistanse og tolking for kunden hos notarius publicus, eller fremmøte på kundens vegne gjennom fullmakt.
  • Betaling av alle omkostninger involvert i fullbyrdelsen av kontrakten ( honorarer til notarius, skatter, registreringsavgifter osv.)
  • Bruktboliger: Undersøkelser for å sjekke at det ikke finnes heftelser hva gjelder vann og strømregninger, kommunale avgifter eller sameieutgifter.
  • Tegning av kontrakter for vann og strøm til den nye boligen (dersom utbyggeren ikke sørger for dette), og hvis det dreier seg om bruktbolig sørger vi for at kontraktene blir overført til den nye eieren.
mamsolicitors betrouwbaaradvokaten kantoor in spanje
Call Now Button