NIE-nummeret

Dette er ikke noe folketrygdnummer, men identifikasjon til skatteformål. Det er obligatorisk for utlendinger når de har eiendom i Spania. Nummeret er alltid det samme, selv om personen kjøper og selger mange eiendommer. Hvis en huseier selger alle sine eiendeler og flytter ut fra Spania vil NIE-nummeret forbli det samme, uansett hvor lenge man er borte fra Spania.

Dette nummeret må oppgis når man betaler enhver form for skatt i Spania. Per i dag krever det spanske systemet at søkeren selv må innhente NIE-nummeret ved personlig fremmøte på politistasjonen. Dette kan være til litt bry for den nye huseieren, men vi gjør så godt vi kan for å hjelpe til.