Beskytt deg mot bankenes nye
“Bail-in-direktiv”

Europa iverksatte tiltak for å unngå at myndighetene reddet problemfylte banker ved hjelp av bailouts. Selv om media generelt ikke ga dette mye oppmerksomhet, ble direktivet besluttet i januar 2015 og trådte i kraft den 1 januar 2016.

Hva betyr det?

I utgangspunktet er det bankenes aksjonærer, kreditorer, obligasjonseiere og usikrede deponenter (over € 100 000,-) som vil bære tapene i dårlige tider. Ikke skattebetalere (noe som er tilfelle i myndighetenes bailout). Kypros brukte denne metoden allerede i 2013.

Hvorfor?

Under finanskrisen i 2008 brukte skattebetalere og myndigheter milliarder for å redde banker i nød. Dette resulterte i høyrisikospill og at regjeringer ble satt i enda større gjeld. “Bail-in”-metoden vil forebygge dette i fremtiden.

Involverte risikoer?

Dessverre, ja…

Selv om innehavere av aksjer/obligasjoner i banken vet at det er en risiko for å tape investeringen (bail-in = konfiskering), gjør ikke kontoinnehavere med mer enn 100 000,- det.

Men det er enda verre…

Et fond vil opprettes gjennom bankbidragene for hvert europeiske land, og innen 2025 (!) skal fondene nå 1% av de dekkede innskuddene (under € 100 000,-) til alle bankene i det landet.

Ifølge art. 384/1 §4 kan ikke disse fondene gripe inn for mer enn 50% av den totale verdien!

Det gjenstår å se hva som skjer hvis en stor bank kollapser før 2025, og selv da vil spørsmålet være om halvparten av 1% av alle dekkede innskudd vil være nok for å sikre innskudd under € 100 000,- …

Forestill deg at dine hardt opptjente penger blir tatt fra deg fordi banken din har problemer, et mareritt!

Hva kan man gjøre?

Folk sikrer sine datamaskiner med antivirusprogrammer, så hvorfor ikke sikre sin formue?

Til å begynne, spre sparepengene over flere finansinstitusjoner. Du vil redusere risikoen, men ikke stol på gevinster med dagens renter.

Hvis du har erfaring med aksjemarkedet bør du vurdere å investere en god andel av dine sparepenger i aksjer. Aksjemarkedene har vært svært flyktige og det er alltid risiko involvert. Hvis du ikke har dette i fingrene bør du være veldig forsiktig med dette alternativet!

Et av de sikreste alternativene (om ikke det sikreste) for å sikre dine sparepenger, er fortsatt å investere i eiendom. Dette er en stabil investering med mulighet for å generere leieinntekter.

Stop-bail-in-bank