PORADY PRAWNE

Na początku nabywca podpisuje kontrakt, w którym zawarta jest informacja o nieruchomości, cenie i formie zapłaty, razem z datą sfinalizowania sprzedaży nieruchomości. Dokument ten podpisuje każda ze stron, bez udziału Notariusza. Strony umowy są zobowiązane do jej przestrzegania, ale umowa nie dotyczy osób trzecich.

Kiedy dochodzi do sprzedaży, w obecności Notariusza podpisywany jest Akt Własności (Escritura), który włączany jest do Spisu Gruntów, co zapewnia bezpieczeństwo prawne.

PRACUJEMY Z PROFESJONALNYM I NIEZALEŻNYM BIUREM RADCY PRAWNEGO.

Biuro, z którym współpracujemy specjalizuje się w dziedzinie prawa rzeczowego, posiada również ogromne doświadczenie w prawie spadkowym oraz prawie podatkowym dla osób, które nie są obywatelami danego kraju. Ich oferta zawiera:

  • Sprawdzenie w Rejestrze Gruntów, czy nieruchomość jest w pełni własnością danej osoby.
  • Weryfikację pozwoleń wydawanych przez Urząd Miasta.
  • Organizację spotkań oraz dokumentów koniecznych do podpisania aktu własności w obecności hiszpańskiego Notariusza.
  • Pomoc oraz tłumaczenie dla klienta w biurze Notariusza, albo reprezentowanie klienta na mocy pełnomocnictwa.
  • Pokrycie wszelkich kosztów związanych z podpisaniem umowy (na przykład opłaty notarialne, podatki, opłaty rejestracyjne itp.)
  • W przypadku odsprzedaży: sprawdzenie, czy dana nieruchomość nie ma długów, związanych z opłatami za wodę, elektryczność, czy rachunkami dla spółdzielni.
  • Organizację umów na dostawę wody i elektryczności do nowej nieruchomości (jeśli nie jest to zapewnione przez firmę budowniczą), w przypadku odsprzedaży dopilnujemy, by umowy zostały przepisane na nowego właściciela.
mamsolicitors betrouwbaaradvokaten kantoor in spanje
Call Now Button