Bij de aankoop in Spanje

Op de overdracht van een onroerend goed moeten wettelijke kosten en belastingen worden betaald. Ook zijn er kosten voor de Notaris en het Kadaster. Volgens de wet worden de notariskosten verdeeld onder de verkoper en de koper. De kadasterkosten worden enkel door de koper betaald.

Het is echter gebruikelijk dat de koper alle kosten betaalt die voortvloeien uit de overdracht. De eerste belasting die moet worden betaald hangt af van het type onroerend goed dat wordt gekocht:

Aankoopkosten nieuwbouw in Spanje
  • BTW (Belasting Toegevoegde Waarde), aan een vast tarief van 10% van de aangegeven waarde van het onroerend goed.
  • A.J.D. (Zegelrecht). Deze belasting komt bovenop de eerder vermelde BTW en wordt berekend tegen een tarief van 1,5% van de aangegeven waarde.

Gemiddeld raden we aan om rekening te houden met een totale aankoopkost van 14,5%. Dit omvat : BTW, AJD, notaris, advocaat, …

Aankoopkosten wederverkoop in Spanje

Overdrachtsbelasting tegen een tarief van 10% van de aangegeven waarde van het onroerend goed.
De wet bepaalt dat de betaling van de bovenvermelde belasting enkel toekomt aan de koper.

Gemiddeld raden we aan om rekening te houden met een totale aankoopkost van 13%. Dit omvat : Registratie rechten, notaris, advocaat, …

De tweede belasting die moet worden betaald bij het kopen van een eigendom heet de PLUSVALIA. Dit is een belasting op de waardetoename van de grond sinds de laatste verkoop ervan. Deze belasting wordt betaald aan het Stadhuis van de plaats waar het onroerend goed is gelegen en komt volgens de wet toe aan de verkoper.

Na de aankoop in Spanje

Rijksbelastingen

Deze richtlijnen gelden voor het algemene geval voor een niet-ingezetene die slechts één eigendom bezit in Spanje, gewoon voor eigen privé-gebruik. Voor andere gevallen heeft u gespecialiseerd advies nodig van uw advocaat. De te betalen belastingen zijn de volgende:

  • Inkomstenbelasting (I.R.P.F.). Het tarief bedraagt 25%, van toepassing op het resultaat van 2% van de kadastrale waarde van het onroerend goed.
  • Vermogensbelasting (Patrimonio). Deze wordt berekend tegen een tarief van 0.2% van de aangegeven waarde in de Eigendomsakte van de aangekochte woning.
Gemeentebelasting op vastgoed (I.B.I.).

Dit is een kohierbelasting op het onroerend goed. Elk Gemeentebestuur bepaalt het percentage dat van toepassing is op de kadastrale waarde van het onroerend goed binnen de wettelijk bepaalde grenswaarden. Dit is ook een jaarlijkse belasting.

Verkoop van vastgoed door niet-ingezetenen (wederverkoop)

Als u beslist uw eigendom in Spanje te verkopen en uw aankoop van na december 1986 dateert, moet de koper 3% van de aangegeven waarde inhouden en in bewaring geven bij de Spaanse Belastingsdienst als waarborg voor de belastingen van de verkoper, inclusief de vermogenswinstbelasting.

Het tarief dat van toepassing is op de netto winst als resultaat van de oorspronkelijke aankoop en de huidige verkoop bedraagt 21%. Er kan een verminderingscoëfficient worden toegepast op de gemaakte winst. Deze hangt af van verschillende factoren, waaronder het aantal jaren tussen de aankoopdatum en de verkoopdatum.