NIE nummer in Spanje : Wat, wie, waarvoor en hoe?

Wat is het NIE nummer?

Het NIE nummer (Número de Identificación de Extranjero), is een identificatienummer voor buitenlanders. Dit is geen sociaal-zekerheiheidsnummer, maar een identificatienummer voor belastingsdoeleinden.

Het nummer staat op alle documenten die worden uitgegeven, alle aanvragen die gericht zijn aan de Openbare Bestuursorganen, etc..
Bovendien is het ook een veelgebruikte manier van identificatie bij bankinstellingen, verzekeringsagenten, etc..

Het is een uniek, exclusief en persoonlijk nummer. Het wordt toegewezen door het hoofdbureau van politie aan buitenlanders.

Wat is een NIE nummer in Spanje

Wie heeft een NIE nummer nodig?

In volgende situatie’s dien je een NIE aan te vragen:
Personen,

 • die in aanmerking komen voor verlening van verblijf op Spaans grondgebied.
 • tegen wie een juridische procedure is aangespannen.
 • om financiële, professionele of maatschappelijke redenen betrekkingen hebben met Spanje.

Waarvoor heb je een NIE nummer nodig?

Waarom NIE nummer

Zoals je hierboven kan afleiden, is het NIE nummer een heel belangrijk gegeven. Het is daarom belangrijk om het zo spoedig mogelijk aan te vragen.

Voor onderstaande handelingen heb je een NIE-nummer nodig :

A. Vastgoed

 • Kopen en verkopen van vastgoed
 • Het aangaan van een hypothecaire lening
 • Registratie bij Kadaster en Notaris

Dit puntje is waarschijnlijk de voornaamste reden waarop u een NIE nummer nodig zult hebben.
Dit nummer verandert nooit, ook al koopt en verkoopt de persoon verschillende eigendommen. Indien de vastgoedeigenaar alles verkoopt en uit Spanje verhuist, blijft dit nummer ook hetzelfde. Dit ongeacht hoeveel jaar hij uit Spanje wegblijft.

B. Openbare bestuursorganen

 • Op lokaal niveau (Gemeente) : vb.: inschrijving in bevolkingsregister
 • Gezondheidszorg : aanvraag / verkrijgen ziekenfondskaart
 • Justitie

C. Sociale zekerheid

 • Verkrijgen van inschrijvingsnummer bij de Sociale dienst
 • Indienen verzoek tot bemiddeling bij arbeidsbureau
 • Ontvangen van uitkeringen

D. Economische activiteiten

 • Openen van een Spaanse bankrekening
 • Oprichten van een bedrijf / vennootschap
 • Betalen van belasting op inkomsten voor niet residenten
 • Vennootschapsbelasting

E. Andere activiteiten

 • Aankoop van een voertuig
 • Aanvraag rijbewijs
 • Onderwijs

NIE nummer aanvragen

Hoe dien je een NIE nummer aan te vragen?

Je kan deze op meerdere manieren aanvragen :

Dit kan :

 • In het land van herkomst : via het consulaat
 • In Spanje : via het hoofdbureau van de politie

Voor de aanvraag dienen verschillende formulieren ingevuld worden. Ook zal je een pasfoto moeten afgeven.

Indien je in het thuisland een NIE nummer wenst aan te vragen, raden we je contact op te nemen met het consulaat.

Indien je in Spanje een NIE nummer wenst aan te gaan, kan je dit via een gestor, als je voldoende Spaans spreekt zelf, via een advocaat of wanneer je bij ons een woning aankoopt.

In dat laatste geval, bepaalt het Spaanse systeem dat de aanvrager dit nummer persoonlijk moet verkrijgen. Hiertoe moet hij aanwezig zijn op het Politiekantoor. Dit is soms wat ongemakkelijk voor de nieuwe vastgoedeigenaar, maar we doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.

Spaanse vastgoed makelaar