Juridisch advies

Juridisch advies bij het kopen van vastgoed in Spanje. Eerst ondertekent de koper een onderhands contract waarin het betrokken onroerend goed, de prijs, de betalingswijze en de uitvoeringsdatum worden vastgelegd. Dit document wordt ondertekend door alle partijen, zonder dat hierbij een Notaris optreedt. De partijen hebben de verplichting dit contract na te komen, maar het is niet van toepassing op derde partijen.

Wanneer het tijd is om de aankoop te voltooien, wordt de Authentieke Eigendomsakte (Escritura) verleden door een Notaris. Vervolgens moet deze dan worden geregistreerd bij het Kadaster, waardoor u rechtszekerheid verwerft.

We werken samen met een onafhankelijk en professioneel advocatenkantoor | Juridisch advies Spanje

Juridisch advies kopen van onroerend goed in Spanje

Ze zijn uiterst gespecialiseerd in zakenrecht en het kantoor heeft verregaande ervaring op het gebied van erfenisrecht en fiscaliteit voor niet-ingezetenen.

Hun juridische diensten, juridische advies omvatten:

  • Opzoekingen bij het Kadaster om na te gaan of het onroerend goed in volledige eigendom is, vrij en onbelast.
  • Controle van de Gemeentelijke vergunningen.
  • We krijgen bankgaranties van de aannemer met betrekking tot de termijnbetalingen.
  • Afspraak en nodige documentatie om de eigendomsakte voor een notaris te laten verlijden.
  • Persoonlijke begeleiding en vertalingen voor de klant bij de Notaris of vertegenwoordiging door volmacht.
  • Betaling van alle uitgaven met betrekking tot de uitvoering van het contract (d.w.z. notariskosten, belastingen, registratiekosten, enz.)
  • Bij wederverkopen: opzoekingen om te verzekeren dat er geen openstaande schulden zijn met betrekking tot water, elektriciteit, gemeentebelasting of gemeenschapskosten.
  • Afwikkeling van de contracten voor water- en elektriciteitsvoorziening voor het nieuwe huis, en bij wederverkopen zorgen we ervoor dat de contracten worden overgezet op de naam van de nieuwe eigenaar.

Juridisch advies vastgoed in Spanje