Guardia Civil Spanje

Zonder twijfel de bekendste politiedienst van Spanje, ook vaak de Benemérita genoemd. Een Spaanse politie-eenheid met militaire en civiele functies met als missie het beschermen van het vaderland. “Todo por la patria” (Alles voor het vaderland), dat is de Guardia Civil!

Geschiedenis

Gedurende de 17de; 18deen 19deeeuw had Spanje te verduren met Bandoleros. Vooral na de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Fransen, groeide de criminaliteit op het Spaanse platteland exponentieel. 

Koning Ferdinand VII besefte dat de reeds bestaande eenheden niet de gewenste resultaten behaalden, waardoor er een nieuwe eenheid diende te komen. In 1844 werd de “GuardiaCivil” opgericht. Deze getrainde dienst, zorgde er uiteindelijk voor dat midden 19deeeuw terug rust was op het platteland.

Veel buitenlanders associëren de Guardia Civil met een soort para militaire organisatie met zeer veel macht om de bevolking te terroriseren. Hoewel dit gedurende de jaren ’70 zo kon geweest zijn, is dit vandaag de dag zeker niet meer het geval.  Het is een strenge maar rechtvaardige politiedienst die instaat ter bescherming van de bevolking.

Guardias

Bevoegdheden Guardia Civil Spanje

De Guardia Civil maakt deel uit van zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerio del Interior) als van het Ministerie van Defensie (Ministerio de Defensa).

Het takenpakket is, op zich, gelijkaardig als dat van eender welke politiedienst. Echter ligt de focus bij de Guardia Civil Spanje meer op het platteland en dorpen / steden met een laag bevolkingsaantal.  

Deze politiedienst heeft ook speciale afdelingen zoals de “Guardia Civil Trafico”, die zich bezighoudt met verkeersinbreuken, of de “Seprona” die instaat voor de bescherming van de dieren.  

Verwarring

Spanje heeft verschillende politiekorpsen, waardoor het niet altijd even duidelijk is wie waarvoor instaat. Algemeen kunnen we deze diensten opdelen in 3 korpsen. De Guardia Civil, Policía Nacional en Policía Local.

Het takenpakket van deze diensten zijn zeer gelijklopend. Zoals hierboven beschreven staat de Guardia Civil eerder in op het platteland of steden en gemeenten met een lage bevolkingsdensiteit. 
De Policía Nacional zorgt dan weer voor de veiligheid in grote steden. Tot slot is er de Policía Local (vaak ook Policía Municipal genoemd). Dit korps valt onder de plaatselijke gemeente en diens burgemeester. De agenten worden dus door het gemeentebestuur in dienst genomen en vergoed. Dit zorgt ervoor dat deze politiedienst enkel binnen de grenzen van zijn / haar gemeente / stad opereert. 

De Policía Local treedt vooral op bij kleinere misdrijven (verkeersinbreuken, etc). Grotere misdrijven worden onmiddellijk overgedragen naar of de Guardia Civilof Policía Nacional.

Guardia-Civil-y-Policia

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel. Zo is de Guardia Civil in volgende regio’s vervangen :

  • Catalonië : Mossos de Escuadra
  • Baskenland : Ertzaintza
  • Canarische Eilanden : Policía Canaria

Tot slot heeft Spanje ook een eigen inlichtingendienst, de “CNI” (Centro Nacional de Inteligencia) dat actief is in het binnen en buitenland. 

Hulp nodig

Ben je slachtoffer van een misdrijf, maar ben je de Spaanse taal niet machtig? Geen probleem! Het Ministerie van Binnenlandse Zaken verleende zijn medewerking aan de ontwikkeling van een mobiele applicatie “AlertCops”.

De applicatie maakt het aangeven van een misdrijf zeer eenvoudig, zonder dat je de taal dient te spreken. Maar nog een handigheidje is dat je via GPS je exacte locatie kunt doorgeven. Kortom, een heel handige hulp.

De app is eenvoudig te downloaden in de App store (Apple) en Google Play store (Android).

Link AlertCops

Link App store

Link Google Play

alert-cops