Bescherm uzelf tegen de nieuwe “Bail-in”
maatregel voor banken

Europa heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat regeringen banken in moeilijkheden moeten redden. De meeste media besteedden hieraan niet veel of geen aandacht, maar de maatregel werd genomen in januari 2015 en werd van kracht op 1 januari 2016.
Een van de veiligste opties om uw spaargeld veilig te stellen tegen de bail-in maatregel, is investeren in onroerend goed. Dit is een stabiele investering met de mogelijkheid om huurinkomsten te genereren.

Wat houdt de nieuew bail-in maatregel in?

In essentie zullen de verliezen in slechte tijden worden gedragen door aandeelhouders, schuldeisers, obligatiehouders en houders van niet-beveiligde deposito’s (hoger dan € 100.000,-). Niet door de belastingbetaler (wat het geval is bij bail-out door de overhead). Cyprus wendde deze methode al aan in 2013.

Bank bail in

Waarom?

Tijdens de financiële crisis van 2008 besteedden belastingbetalers en overheden miljoenen aan het redden van banken in moeilijkheden. Dit leverde hoge risico’s op en nog hogere schulden voor de overheden. De “bail-in” methode zal dit in de toekomst voorkomen.

Risico?

Helaas, ja …
Terwijl aandeelhouders en obligatiehouders van banken weten dat ze een risico lopen hun investering te verliezen (bail-in = confiscatie!), weten de houders van rekeningen met meer dan € 100.000,- dit niet.

risico's nieuwe bank bail-in maatregel

Maar het is zelfs erger…

Voor elk Europees land zal een fonds worden opgericht op grond van bijdragen van banken en tegen 2025 (!) zou dit fonds 1% moeten dekken van alle beveiligde deposito’s (lagere dan € 100.000,-) van alle banken van dat land.
Volgens art. 384/1 §4 mogen deze fondsen niet tussenkomen voor meer dan 50% van hun totale waarde!

Het blijft nog af te wachten wat er zal gebeuren wanneer een grote bank instort voor 2025 en dan nog is het de vraag of de helft van 1% van alle beveiligde deposito’s voldoende zal zijn om alle deposito’s lager dan € 100.000,- te vrijwaren…
Stel u voor dat op die manier u hard verdiende centen in rook opgaan omdat uw bank in de problemen zit. Een nachtmerrie!

Wat te doen?

De meeste mensen beschermen hun computer met een antivirus programma. Waarom niet uw vermogen beschermen?

In de eerste plaats is het aan te raden uw spaargeld te spreiden over verscheidene financiële instellingen. Daardoor verlaagt u al het risico, maar aan de huidige interestvoeten moet u niet op enige opbrengst rekenen.

Als u ervaring heeft met de beurs, zou u kunnen overwegen een gezond gedeelte van uw spaarcenten in aandelen te beleggen. De aandelenmarkten zijn echter al zeer volatiel geweest en er is altijd risico mee gemoeid. Wees zeer voorzichtig met deze optie, als u dit niet in de vingers hebt!

Een van de veiligste opties (zo al niet de veiligste) om uw spaargeld veilig te stellen, is nog steeds een investering in vastgoed. Dit is een stabiele investering met de mogelijkheid om huuropbrengsten op te strijken.

Stop-bail-in-bank