Osto

Asunnonomistusoikeuden siirrosta aiheutuu muutamia oikeudellisia kuluja kuten noraatikulut sekä maarekisterikulut. Lain mukaan notaarilla aiheutuvat kulut jaetaan ostajan ja myyjän välillä ja erilaiset rekisteröintikulut maksaa ostaja.

On kuitenkin yleistä, että ostaja maksaa kaikki asunnonomistusoikeuden siirrosta aiheutuvat kulut. Maksettavien verojen suuruus riippuu siitä millainen asunto on kyseessä:

Uudiskohteet

  • ALV (arvonlisävero) 10% ilmoitetusta asunnon arvosta
  • J.D (leimavero) 1,5% ilmoitetusta asunnon arvosta

Jälleenmyyntikohteet

  • Ostaja: Varainsiirtovero 10% ilmoitetusta asunnon arvosta
  • Myyjä: Plusvalia, tämä vero maksetaan siitä maan arvonnoususta, joka on tapahtunut edellisen kaupan jälkeen. Vero maksetaan sille kaupungille, jossa omaisuus sijaitse.

Ei-residenttien ulkomaalaisten asunnonomistajien verovelvollisuudet Espanjassa

Myyntisopimus allekirjoitetaan, kun olet hyväksynyt asunnonostajan tarjouksen asunnosta. Tämän jälkeen me hoidamme prosessin eteenpäin notaarille, jotta kauppa saadaan sinetöityä.

Valtion verot

Nämä ohjeet koskevat pääpiirteittäin ei-residenttejä asunnonomistajia espanjassa, jotka omistavat vain yhden asunnon yksityiseen käyttöön Espanjassa. Muissa tapauksissa aiheeseen erikoistuneet asiantuntijat antavat apua verotukseen liittyvissä asioissa. Maksettavat verot:

  • tulovero
  • varallisuusvero

Paikallinen kiinteistövero (I.B.I./SUMA)

I.B.I on paikallinen kiinteistövero, joka määritellään joka kaupungissa erikseen. Kiinteistövero maksetaan Espanjassa vuosittain.