Uskonto Espanjassa

Enemmistö Espanjalsista on roomalaiskatolisia. Tilastojen mukaan yli 80% Espanjan väestöstä kuuluu roomalaiskatoliseen kirkkoon. Suurin osa väestöstä oli pakotettu roomalaiskatoliseen uskontoon Francon hallinnon aikana.

70-luvulla lain mukaan kaikki Espanjalaiset olivat pakotettuja omaksumaan Roomalaiskatolisen uskonnon. Tämän vuoksi suuri osa ihmisistä kuuluu edelleen roomalaiskatoliseen kirkkon, mutta eivät kuitenkaan harjoita sitä.

Espanjassa on myös erilaisia protestanttisia ryhmiä, joihin kuuluu yli 50 000 henkilöä ja yli 20 000 mormonia.

Viimeisten 32 vuoden (Francon vallan päätyttyä) aikana Roomalaiskatolisen uskonnonharjoittajien määrä on pudonnut dramaattisesti eikä Espanjaa lasketa virallisesti perinteiseksi Roomalaiskatoliseksi maaksi enää. Vuonna 2005 New York Timesin tekemän tutkimuksen mukaan aivan kuten suurimmassa osassa muista Euroopan maista vain 18% Espanjan väestöstä käy kirkossa säännöllisesti tai osallistuu muuten aktiivisesti kirkon toimintaan.

Saint Jamesin, Saint Johnin ja Saint Teresa Avilan risti.