Asuminen ja työskentely Espanjassa

Henkilö, jolla on residencia, on verovelvollinen Espanjassa, kun hänen pääasiallinen oleskelu tapahtuu Espanjassa tai vähintään 182 päivää vuodessa. Myös henkilön pää toimeentulo tulee olla Espanjasta.

Espanjalainen pankki

Jos aijot viipyä Espanjassa kauemmin kuin 6 kuukautta, tarvitset espanjalaisen pankkitilin. Espanjassa pankit tarjoavat kahdenlaisia tilejä ulkomaalaisille asiakkailleen.  Residensseille sekä ei-residensseille on olemassa omanlaisensa tilit.

Ei-residensseillä täytyy olla passi tai jokin muu henkilöllisyystodistus. Ajokortti ei välttämättä kelpaa kaikissa pankeissa. Lisäksi 15 päivän kuluessa tilin avaamisesta ei-residenttien täytyy osoittaa pankille ”ei-residenssi”-todistus. ”Ei-Residenssi”-todistuksen voi hakea paikalliselta poliisilaitokselta. Pankki tarvitsee todistuksen ei-residensseiltä kahden vuoden välein ja jos asiakas tällävälin hakee residenssin itselleen, täytyy siitä ilmoittaa pankkiin.

Kaikki pankit eivät vaadi uuden tilin avaajalta minkäänlaista todistusta siitä, onko asiakas ei-residenssi vai ei. Jos kuitenkin pankkivirkailija pyytää ei-residenssi todistusta tiliä avattaessa neuvomme, että menette avaamaan tilin saman pankin toiseen konttoriin välttyäksenne turhalta paperityöltä.

Hinnat & palvelut
Ei-residenssin pankkitilissä tilinkäyttöehdot ja palvelut ovat käytännössä samat kuin residenssin. Ainoa ero näiden kahden tilin välillä on luottokortin myöntämisessä sekä siinä tilanteessa, että tili ylitetään. Jos kulut ei-residenssin ja residenssin tilien välillä ovat huomattavan suuret, neuvomme teitä avaamaan tilin johonkin muuhun pankkiin.


Asunnon vuokraaminen Espanjassa

Nykyään monet espanjalaiset päättävät ostaa asunnon vuokraamisen sijaan.

Espanjassa paras aika etsiä uutta asuntoa on toukokuusta heinäkuuhun. Elokuussa Espanjassa on loma-aika, joten asuntojen omistajat viettävät silloin lomaa.


Työskentely Espanjassa

Työpaikan löytäminen Espanjasta ei ole helppoa varsinkaan ulkomaalaiselle. Selkeä ero työpaikkojen välillä on se, että osa työpaikoista on selkeästi matkailusta riippuvaisia  ja osa asiantuntijatehtäviä. Pääasiassa matkailualalta on helpompi löytää töitä, vaikkakin työ on kausiluonteista.

Espanjassa monet työt saadaan erilaisten suhteiden ja kontaktien kautta. Avoimia työpaikkoja ei usein ilmoiteta missään ja siksi suurin osa avoimista paikoista täytetään jonkun kontaktin kautta. Neuvomme ottamaan käyttöön kaikki käytössäsi olevat kontaktit kuten ystävät, kollegat, luokkakaverit tai jopa vuokraisäntäsi. Jopa täysin sattumalta tapaamasi ihmiset voivat auttaa sinua löytämään työpaikan. Itseluottamus ja sinnikkyys ovat erittäin tärkeitä työnhaussa.

Huomaa, että CV:n ja lähetekirjeen kriteerit ja ulkomuoto vaatimukset riippuvat aina kohdemaasta. Esimerkiksi Espanjassa koulutus merkitään aina ensimmäisenä sisältäen kaikki opintoihin liittyvät kurssit. Espanjassa lähetekirjeelle on olemassa omat kriteerit ja ne ovat yleensä lyhyitä ja erittäin virallisia.

Lähettäessäsi CV:si eri yrityksiin älä jää odottamaan vastausta. Espanjalaiset yritykset ovat tunnettuja siitä, etteivät ne ota yhteyttä vastaanotettuaan työhakemuksia. Ole oma-aloitteinen ja soita! Jos joku yrityksessä lupaa soittaa sinulle takaisin ja puhelua ei kuulu, älä pelkää ottaa itse yhteyttä takaisin. Työnhaussa on tärkeä olla itse aktiivinen.

Palkkaaminen
Yleisesti ottaen työsopimus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Jokainen työsopimus täytyy rekisteröidä ennen ensimmäistä työpäivää Espanjanlaisessa työvoimatoimistossa (INEM). Osa-aikatyössä, väliaikaistyössä ja harjoittelussa, joka kestää yli 4 viikkoa kirjallinen sopimus on aina pakollinen.

Tulot
Minimi palkka määritellään vuosittain. Vuonna 2012 minipalkka kaikille yli 18 vuotiaille oli 8979,60€ per/vuosi. Minipalkka määräytyy yleensä jokaisen alan työehtosopimusten mukaan. Palkan suuruuden määrittäminen Espanjassa on erittäin hankalaa. Saman alan samankaltaisen työn palkka saattaa erota paljonkin riippuen maakunnasta. Suurissa kaupungeissa kuten Madridissa ja Barcelonassa palkat ovat korkeampia. Valtion virkamiesten palkat ovat aina kiinteitä. Suurien yritysten johtajien ja virkamiesten palkat Madridissa ja Barcelonassa ovat Euroopan korkeimpia. Espanjassa työntekijät tienaavat vähemmän mitä vastaavaa työtä jossakin muussa Euroopan maassa työtä tekevät työntekijät.

unnamed (6)